top of page

Vyvarujte se superlativů!
Vychloubání se je nepěkná lidská vlastnost, kterou nemá snad nikdo v oblibě. V businessu a v marketingu to platí dvojnásob. I kdyby bylo pravdou, že máte tu NEJlepší službu na trhu či ten NEJlepší výrobek nebo to NEJlepší vybavení podniku, vyvarujte se těchto "NEJ". Zvláště je na toto pravidlo potřeba pamatovat při tvorbě nových či redesignu starých webových stránek.


Je na zákazníkovi aby posoudil co je pro něj "NEJ". Pokud to bezostyšně tvrdíte může to být z pohledu zákazníka za A) pravda, nebo za B) pouze další marketingová lež. Nejenže může zákazníkovi vadit vaše vychloubání, ale svým způsobem ho tím můžete také urazit, jakoby snad sám neuměl určit co je pro něj nejlepší. Navíc co je nejlepší pro vás, nemusí být nejlepší pro vašeho zákazníka.


Texty jsou stále klíčem k úspěchu každého marketéra a úspěšného podniku. Texty jsou stále klíčem č.1 k určování pořadí ve výsledcích vyhledávání a také by bylo bláhové si myslet, že zákazníci nečtou, nebo že si snad neověřují vaše tvrzení.


Nejhorší blamáží pak může být situace, kdy jste sice upřímně považovali svoje produkty či služby za NEJ, ale ukázalo se, že konkurence je na tom v kvalitě poskytovaných služeb o něco či dokonce mnohem lépe. Dalším špatným NEJ může být také vychloubání se cizím peřím, kdy tvrdíte, že nabízíte nějakou NEJ službu či produkt a přitom jste pouhým distributorem této služby, nikoliv jejím původcem. Zvláště pokud jde o věc vkusu jako superlativy typu NEJhezčí nebo NEJpřitažlivější - i kdyby to byl všeobecný fakt, otázka vkusu je vždy příliš osobní.


Zákazník se musí přesvědčit sám a sám také určit zdali jste "NEJ" nebo jen průměrní. Proto je vždy lepší v textech uvádět například namísto slova "nejmodernější" pouze "moderní" a to i kdyby vaše zařízení bylo doopravdy nejmodernější a nešlo tudíž o vychloubání.


Šetřete tedy superlativy, nebo se jim raději zcela vyhněte a pamatujte! Zákazník není idiot, zákazník umí číst a umí sám vyhodnotit co je a co není dobré!Comments


Doporučený článek
Poslední příspěvky
bottom of page